Privacy

De op www.lagooni.com door bezoekers verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Lagooni BV naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Lagooni BV verstrekt deze persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door bezoekers bestelde producten of services.

Cookies

Om je bezoek aan en het surfen over www.lagooni.com te vergemakkelijken maakt Lagooni BV gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Wijzigingen

De privacyverklaring van Lagooni BV kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Lagooni BV adviseert je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen en/of aanpassingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

Voor alle op deze website vermelde teksten geldt dat Lagooni BV niet aansprakelijk is voor kennelijke (type-)fouten. Lagooni BV houdt zich het recht voor om de inhoud van de site aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover vooraf te informeren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie op www.lagooni.com liggen bij Lagooni BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lagooni BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Pin It on Pinterest

Share This