Blog

Lagooni ‘past’ nog even op… Huidige maatregelen omtrent het COVID 19 virus

Lagooni ‘past’ nog even op… Huidige maatregelen omtrent het COVID 19 virus

Aanvankelijk hebben wij aangegeven tot tenminste 28 april geen passingen te doen. Fysiek contact met de kwetsbare cliënten is voor ons onvermijdelijk, 1,5 meter afstand onmogelijk. Vaak zijn bij een passing tenminste 3 personen betrokken, meestal zijn dit er meer. Dat betekent dat iedereen voldoende beschermd moet zijn om dit veilig te kunnen doen. Deze middelen zijn helaas nog steeds niet goed verkrijgbaar en daarmee is het te onzeker of iedere betrokkene voldoende beschermd aanwezig kan zijn. Het RIVM geeft aan nog niet te weten welke richtlijnen er voor dit soort contactberoepen (net als bijvoorbeeld kappers) moeten komen en wanneer deze in kunnen gaan. Tot duidelijk is hoe we ons allemaal voldoende moeten én kunnen beschermen bieden we uiteraard wel een alternatief.

Toch een passende douche-toiletrolstoel samenstellen

  • Verblijft een cliënt in een revalidatie centrum?
    Veel revalidatiecentra beschikken over onze douche-toiletrolstoelen en de behandelende ergotherapeuten weten vaak precies wat hun cliënt nodig heeft. Een passing kan heel goed, indien gewenst met onze telefonische ondersteuning, door de ergotherapeut gedaan worden. We doen dit vaak en het werkt heel goed, zeker als bijvoorbeeld het PVE (pakket van eisen) ook bij ons bekend is.
  • Is een cliënt in de thuissituatie?
    Indien het gaat om het vervangen van een voorziening, dan staan de gegevens, als de cliënt al een Lagooni had, meestal bij ons in het systeem. Tijdens telefonisch overleg (of videocall) met de adviseur kunnen we dit en eventuele aanpassingen bespreken. Heeft de cliënt nog geen voorziening of een ander type voorziening, kan deze samen met een PVE een prima basis vormen voor een nieuw te maken voorziening.

We kunnen aan de hand van bovenstaande gegarandeerd een passende offerte uitwerken. Hiermee voorkomen we dat aanvraagprocedures vertraging oplopen en kan de cliënt ook gewoon de douche-toiletrolstoel geleverd krijgen.

We realiseren ons dat het misschien iets meer overleg vergt, maar deze zelfde manier van werken passen wij al jaren toe bij onze buitenlandse cliënten/dealers en werkt uitstekend. Mocht onverhoopt achteraf blijken dat er nog wat aan de voorziening moet worden aangepast is dat geen enkel probleem. Al onze producten zijn ook achteraf goed aan te passen. De kosten hiervoor zullen we (weliswaar in alle redelijkheid) voor onze rekening nemen.

Zichtmodel aanvragen en/of ondersteuning bij passing
Indien een adviseur zelf de passing zou willen doen, kan er uiteraard ook een zichtmodel worden aangevraagd. https://www.lagooni.com/professionals/zichtzending-aanvragen/
Hoe een adviseur zelf een passing kan doen (dit geldt ook voor de ergotherapeuten) kan teruggevonden worden op onze website https://www.lagooni.com/professionals/ondersteuning-bij-passingen/. Hier staat op verschillende manieren uitgelegd hoe een passing uitgevoerd kan worden.

Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen en al uw vragen met ons te bespreken. Zodra de situatie verandert ten aanzien van de maatregelen rondom het COVID 19 virus, zullen wij u direct opnieuw berichten.

Hartelijke groet,

Het Lagooni Team

Pin It on Pinterest

Share This